Tsinghua welcomes new graduates-Tsinghua University News

Tsinghua welcomes new graduates

Tsinghua welcomes new graduates


(Photo by Zhang Yiyun, Wang Zekun, Huang Jiahui, Liu Hengyuan, Ma Teng, Zhu Mengke, Li Guanzhou, and Zhang Zhenyu)